Kolejny już raz dnia 26.06.2018r. o godzinie 16:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie, miało miejsce zakończenie i podsumowanie zajęć muzycznych w ramach realizacji zadania publicznego Gminy Jedwabno pt. ,,Kuźnia Talentów w Gminie Jedwabno’’. W związku z tym, każdy uczestnik zajęć przygotował na to spotkanie swoją aranżację różnych utworów i przedstawił ją na instrumencie lub wokalnie. Każdy podopieczny otrzymał od swoich instruktorów muzycznych Certyfikaty ukończenia całorocznych zajęć.
Na zakończenie, Pani Joanna Gawryszewska z Fundacji Kraina Kreatywności ,,KREOLIA’’, przedstawiła plany Fundacji na następny rok oraz podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie w realizacji kolejnego już zadania publicznego, dofinansowanego przez Gminę Jedwabno.
Relacja: GOK w Jedwabnie