Uprzejmie informujemy, że 22 czerwca 2018 r. Gmina Jedwabno dokonała wyboru wykonawcy, który zrealizuje projekt przebudowy drogi gminnej publicznej nr 194005N w miejscowości Kot. Realizacją robót zajmie się Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o. o. Firma z Ostrołęki zaproponowała najniższa cenę – 434.225,97 zł. Podpisanie umowy w zakresie realizacji inwestycji planowane jest na 4 lipca 2018 r.
W ramach zadania przebudowana zostanie droga położona na działkach nr 218/7 i 218/8, biegnąca od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku tzw. „poligonu”. Łącznie wykonane zostanie 407 m. nawierzchni.
Przypominamy, że Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. To kolejna inwestycja Gminy Jedwabno dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Poprzednią, zrealizowaną w 2017 r., była przebudowa drogi w miejscowości Lipniki.