Miło jest nam przekazać dobre wieści dotyczące kolejnego przetargu na realizację inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo”, który zakończył się powodzeniem. W dniu 12 czerwca 2018 r. Gmina Jedwabno dokonała wyboru Wykonawcy, z którym już niebawem podpisze umowę na realizację zadania. Świetlicę wykona firma CEKMAL Szymon Olszewski z Nidzicy.

Realizowany przez Gminę Jedwabno projekt polega na wybudowaniu świetlicy wiejskiej w Waplewie, która służyć będzie naszym mieszkańcom do podejmowania działań edukacyjnych, integracyjnych, kulturalnych. Ważnym elementem zadania jest utworzenie w świetlicy w Waplewie „Muzeum Szlaku Tatarskiego”. Muzeum będzie doskonałym obiektem przyciągającym turystów, a jednocześnie dzięki jego działalności zachowane zostanie i ukazane szerszej publiczności dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze okolicy.

Architektura budynku świetlicy wzbogacona została o innowacyjne elementy takie jak mur pruski oraz elementy drewniane, w sposób nawiązujący do przekazów i zdjęć historycznych ukazujących dawne budownictwo tego regionu, co obrazują poniższe zdjęcia z dokumentacji projektowej.

Wspólnie z Partnerami: OSP Burdąg, Nadleśnictwo Jedwabno i Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne, rozpoczęliśmy realizację pierwszych działań w ramach projektu.

Wartość całości inwestycji wynosi 371.056,30 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin realizacji inwestycji to 15 września 2018 r.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” realizowane w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.