Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie informuje, że Szkoła Podstawowa w Jedwabnie otrzymała wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2018.
Wysokość dotacji wynosi 12 000 zł plus wkład własny organu prowadzącego – Gminy Jedwabno 3 000 zł.
W ramach programu do biblioteki szkolnej zostaną zakupione nowości czytelnicze i lektury wskazane przez uczniów, rodziców i nauczycieli.