2 czerwca 2018 r. w sobotę w Parku w Jedwabnie
wspólnie świętować będziemy DZIEŃ RODZINY.
Będzie wesoło, muzycznie, sportowo i artystycznie!
Wszystkie atrakcje będą bezpłatne.
Dzieci z sołectw z terenu gminy Jedwabno
dowożone będą do Jedwabna.
Zapisy dzieci u sołtysów do dnia 30 maja 2018 r.