Śpiewasz lub tańczysz w zespole ludowym?

Wytwarzasz rękodzieło ludowe?

Działasz w stowarzyszeniu, kole gospodyń wiejskich lub grupie, której celem jest rozwój lokalny  i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich?

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w „Festiwalu Kultur” oraz konferencji „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”.

Miejsce i  data: Olsztyn, 2 – 3 lipca 2018 r.

 

„Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego.

Miejsce i data: Olsztyn, 2 lipca 2018 r., godz. 11.00 – 15.00

Przegląd ma charakter konkursu, do udziału w którym zapraszamy zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przegląd obejmuje następujące kategorie:

 1. Śpiew
 2. Taniec

Nagrody w każdej z kategorii:

I miejsce – 700 zł,

II miejsce – 600 zł,

III miejsce – 500 zł,

3 x wyróżnienie po 400 zł każde.

Załączniki:

 1. Regulamin przeglądu
 2. karta zgłoszeniowa – zespoły
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu – Klauzula informacyjna
 4. Załącznik nr 2 do regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych

 

Stowarzyszenia, koła gospodyń, zespoły ludowe, grupy prowadzące działalność w zakresie sztuki, rękodzieła zapraszamy do prezentacji swoich wyrobów na stoiskach ekspozycyjnych (w trakcie trwania przeglądu).

Załącznik:

 1. karta zgłoszeniowa – stoisko

 

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”

Miejsce i data: Olsztyn, 2 – 3 lipca 2018 r., (2 lipca 2018 r. od godz. 16.00, 3 lipca do godz. 13:00)

Konferencja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Program:

2 lipca 2018 r., 16:00 – 18:30

 • Rejestracja uczestników
 • Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja –
 • Kolacja

3 lipca 2018 r., 9:00 – 13:00

 • Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład;
 • Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład;
 • Przerwa
 • Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? – wykład;
 • Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, opakowanie, kampanie reklamowe – wykład.
 • Obiad

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia.

Załączniki:

 1. karta zgłoszeniowa konferencja
 2. Klauzula informacyjna

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

logo KSOW tekst transparent 300x122 - „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” – zapraszamy do udziału

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskichlogotypy na stronę - „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” – zapraszamy do udziału