W sobotę 19 maja 2018 r. mieszkańcy Rekownicy wzięli udział w corocznym sprzątaniu lokalnego cmentarza. Stawiło się 22 osoby, zarówno mieszkańcy stali jak i czasowi, przebywający tutaj na wypoczynku. Pozbierano opadłe gałęzie, zgrabiono liście, wycięto zbędne zakrzaczenia.
Sprzątanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica w ramach projektu pt. „Historia Rekownicy częścią historii Warmii i Mazur”, dofinansowanego przez Gminę Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Integralną częścią projektu jest wycieczka mieszkańców do Giżycka w celu zwidzenia twierdzy Boyen, która odbędzie się pod koniec lata.