Powiatowe Obchody Dnia Działacza Kultury i Bibliotekarza, w tym roku zorganizowały: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie w bardzo sympatycznym miejscu jakim jest Ośrodek Wypoczynkowy „U Maksia” w Brajnikach. Do Brajnik na zaproszenie organizatorów przybyła liczna grupa bibliotekarzy i liczna grupa działaczy kultury oraz przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Szczycieńskiego.
Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem listu gratulacyjnego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, którzy wyrażali wyrazy uznania dla codziennej pracy i wysiłków w tworzeniu życia kulturalnego dla bibliotekarzy oraz pracowników domów i ośrodków kultury Powiatu Szczycieńskiego . Była to również okazja do przekazania podziękowań dla dyrektorów i pracowników instytucji kultury Gminy Jedwabno przez Panią Przewodniczącą Rady Gminy w Jedwabnie Elżbietę Brzóska i Pana Wójta Gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka, który na zakończenie swojego wystąpienia obdarował skromnym upominkiem wszystkich dyrektorów instytucji kultury Powiatu Szczycieńskiego.
Na program artystyczny obchodów tego święta złożył się: koncert Arlety Gnoza, duetu wokalnego Katarzyna Ciak i Arkadiusz Górski i duetu muzycznego Bartosz Abramski i Michał Czura.