W sobotę 28 kwietnia 2018 r. odbył się w Szuci III Turniej Szachowy, natomiast w niedzielę 29 kwietnia III Turniej Warcabowy.
W rozgrywkach wzięło udział w sumie 22 zawodników. W turnieju szachowym na podium, podobnie jak w roku ubiegłym największy puchar zgarnął Bogdan Dąbrowski, Jerzy Robaczek drugi natomiast Wojciech Jeznach zajął trzecie miejsce.
W turnieju warcabowym w kat. I do lat 11 z dorobkiem kompletu punktów, mistrzynią warcabowej planszy została Julia Kowalczyk, drugie miejsce zajął Igor Bryczkowski, a trzecim był Szymon Robaczek.
W kat. II powyżej 11 lat najwyższe miejsca zajęli: podium Piotr Kowalczyk, drugie miejsce Joanna Robaczek, trzecie Katarzyna Niksa.
Uczestnicy otrzymali puchary dyplomy oraz czapki z wyhaftowanym herbem naszej miejscowości.
Należy nadmienić iż turniej warcabowy rozgrywany corocznie w Szuci jest jedynym takim turniejem w naszej gminie i prawdopodobnie w całym powiecie szczycieńskim.
Organizatorzy bardzo dziękują zawodnikom za uczestnictwo w rozgrywkach. Dziękujemy również sędziom głównym turniejów, Panu Piotrowi Bera oraz Andrzejowi Obrębskiemu za pomoc w organizacji rozgrywek.
Przedsięwzięcie zrealizowane przez OSP Szuć w ramach zadania publicznego pt. „Zaszczep się sportem III” dofinansowanego przez Gminę Jedwabno.
Materiał: Sołectwo Szuć