Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Gmina Jedwabno podpisała umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo”. Wykonawcą przedsięwzięcia wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego.
Celem zadania jest budowa nowej drogi, zaczynającej się od skrzyżowania z drogą powiatową Nowy Dwór – Burdąg do miejscowości Witowo (bloki). Droga ta jest zlokalizowana na działce nr 110 w miejscowości Witowo. Łącznie powstanie 825 m nowej drogi.
Przypominamy, że inwestycja ta uzyskała dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wartość inwestycji to 736 489,28 zł, kwota dofinansowania z PROW 2014-2020 wynosi 330 543,00 zł.