Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w zakresie modernizacji i wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie.
Wobec powyższego, Wójt Gminy w Jedwabnie zaprasza mieszkańców gminy Jedwabno do konsultacji społecznych mających na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców dotyczących działalności, wyposażenia i modernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie. W ramach konsultacji zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji, uwag i opinii na załączonym formularzu.
Konsultacje społeczne odbywają się w dniach od 10 do 16 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: [email protected] W tytule prosimy wpisać: Konsultacje. Propozycje mieszkańców złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie opinii jest Referat Promocji, Informatyki i Komunikacji Społecznej, a osobą odpowiedzialną Kierownik Izabela Zapadka, tel. 89/6213045 wew. 13.
Formularz do konsultacji