Szanowni Państwo. Zapowiadaliśmy w grudniu ubiegłego roku, że Gmina Jedwabno prowadzi rozmowy z Lasami Państwowymi odnośnie przejęcia kolejnej części drogi w Lipnikach. Droga ta jest nam niezbędna aby kontynuować działania mające na celu położenie asfaltu od drogi krajowej nr 58 relacji Jedwabno-Olsztynek do miejscowości Lipniki, gdzie zakończyliśmy w grudniu realizację pierwszej części inwestycji. W chwili obecnej możemy przekazać Państwu, że rozmowy zakończyły się sukcesem.
28 marca 2018 r. Gmina Jedwabno podpisała z Nadleśnictwem Jedwabno akt notarialny dotyczący przejęcia właściwego odcinka drogi. Dzięki temu możliwe będzie w najbliższym czasie ubieganie się o środki zewnętrzne na dofinansowanie remontu i modernizacji drogi biegnącej od drogi krajowej nr 58 relacji Jedwabno-Olsztynek do miejscowości Lipniki. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców Lipnik i ogromny sukces władz Gminy Jedwabno, które walczyły o przejęcie tej drogi od kilku lat. Z tej okazji Nadleśniczy Marek Trędowski otrzymał kwiaty od Sołtys Sołectwa Lipniki Haliny Jaśniewicz i Radnej Iwony Arbatowskiej.
W imieniu Samorządu Gminy Jedwabno serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Jedwabno za wsparcie i zrozumienie sprawy.