12 marca 2018 r. Wójt Gminy Jedwabno podpisał pierwsze umowy na realizację przez stowarzyszenia zadań publicznych w 2018 r.na terenie gminy Jedwabno.
Łączna suma, zagwarantowana w budżecie na realizację zadań publicznych wynosiła 70 tys. zł. W konkursie określono dwa rodzaje zadań, na które można było otrzymać samorządowe pieniądze. Do złożenia ofert przystąpiło 7 organizacji, które przedstawiły łącznie 11 ofert na realizację działań w zakresie kultury i sportu.
Podpisane w dniu dzisiejszym umowy dotyczą działań, które zrealizowane zostaną przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” w Jedwabnie. A mianowicie będą to uroczyste obchody 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”, które odbędą się już 7 kwietnia 2018 r. oraz „IV Festiwal Folklorystyczny Jedwabno 2018” zaplanowany na dzień 5 sierpnia 2018 r. Drugim stowarzyszeniem, z którym Gmina Jedwabno zawarła w dniu dzisiejszym umowę jest Klub Sportowy „ZRYW” Jedwabno, realizujący w 2018 r. na terenie gminy Jedwabno działanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży”.