Ponad 1000 sołtysek i sołtysów spotkało się w dniu 9 marca 2018 r. w Ostródzie, aby wspólnie świętować Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach pod patronatem Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina.
Z tej okazji stu przedstawicieli lokalnych społeczności, na w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, odebrało z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnienia za zaangażowanie w aktywizację lokalnych społeczności oraz inicjowanie działań mających wpływ na poprawę wizerunku miejscowości wiejskich, na ochronę dziedzictwa kulturowego czy rozwój wiejskiego krajobrazu.
Gminę Jedwabno reprezentowała delegacja 8 sołtysów wraz z Wójtem Gminy Jedwabno Sławomirem Ambroziakiem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Jedwabno Elżbietą Brzóską. Wśród wyróżnionych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego osób znalazł się Stanisław Kaczmarczyk – Sołtys Sołectwa Rekownica.
Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu „Wieś w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej” prof. Stanisława Achremczyka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a uroczystości zwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”.

Zdjęcia: http://www.warmia.mazury.pl