Uprzejmie informujemy, że Gmina Jedwabno zdobyła dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki”.
To bardzo ważna z punktu widzenia rozwoju lokalnego inwestycja. W ramach zadania w miejscowości Brajniki powstanie 11 kilometrów nowego wodociągu, zmodernizowana zostanie również istniejąca hydrofornia w Witowie.
Kwestia gospodarki wodnej dotycząca jeziora Świętajno była ostatnio głośną sprawą z punktu widzenia nie tylko władz gminy ale również mieszkańców i turystów. Nie da się nie zauważyć, że z roku na rok poziom wody w jeziorze Świętajno obniża się. Przyczyn w takim stanie rzeczy upatrywać można m.in. w złych rozwiązaniach melioracyjnych z lat 80, granicy wododziału na polach w okolicy Brajnik, kwestii wykonania sztucznych odpływów przez Niemców, nieprawidłowej gospodarce wodnej polegającej na niewłaściwym regulowaniu poziomów wody pomiędzy jeziorami Świętajno i Brajnickim. Brak wodociągów w miejscowościach w zlokalizowanych w pobliżu jeziora Świętajno powoduje, że mieszkańcy pozyskują wodę ze studni. Ta czynność jest najczęściej wskazywana jako powód degradacji jeziora. Planowana inwestycja powinna znacząco poprawić istniejący obecnie stan rzeczy.
Wartość całej inwestycji wyniesie 3.186.908,44 zł, z tego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowi 2.202.335,10 zł.