Czy ferie w Bibliotece mogą być nudne? Absolutnie nie! Przekonują nas o tym Panie z Biblioteki w Jedwabnie, które bardzo dbają o atrakcyjność oferty proponowanej dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Bogata oferta przygotowana przez jednostkę podczas tegorocznego wypoczynku uczniów to wyjątkowe zajęcia plastyczne, gry i zabawy, udział dzieci w spotkaniach z seniorami w ramach akcji „Styczeń miesiącem Seniora”, różnorodne spotkania z ciekawymi ludźmi: instruktorką nauki tańca towarzyskiego Panią Pauliną Karpińską, Specjalistą Służby Leśnej Panią Joanną Trędowską, z autorką książek Panią Moniką Sawicką.