SUPERKORMORANY 2017 zostały rozdane!
27 stycznia 2017 r. odbyła się 12 edycja Gali „Kormorany 2017” przygotowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, której celem jest podziękowanie ludziom dobrej woli za szczodre serca, bezinteresowną pomoc i wspieranie inicjatyw kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i charytatywnych podejmowanych na rzecz Gminy Jedwabno.
W tym roku Kapituła „Kormoranów 2017” ustanowiła nagrody „Superkormorana 2017” w czterech kategoriach: Sponsor, Wspierający Działania Kulturalne, Sołectwo i Wolontariusz oraz dwie nagrody „Kormoran 2017” za przygotowanie i realizację Gali Boksu Amatorskiego.
Gala Kormoranów rozpoczęła się krótkim koncertem w wykonaniu Barbary i Arlety Gnoza, a następnie Pani Elżbieta Brzóska – Przewodnicząca Rady Gminy w Jedwabnie, wręczyła podziękowania tym, którzy pozytywnie usposobieni wyrażają chęć niesienia bezinteresownej pomocy wszelakich działań w Gminie Jedwabno, a nie zostali nominowani do nagrody „Superkormorana 2017”. W tym gronie znaleźli się między innymi: Pani Agata Tyc, Pani Joanna Gawryszewska i Pan Grzegorz Grzegorczyk.
Kategoria Sponsor określa osoby i instytucje, które finansowo wspierały imprezy kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie oraz inne działania podejmowane na rzecz Gminy Jedwabno. Kapituła „Kormoranów 2017” nominowała w tej kategorii następujące podmioty:
– Pani Klaudia Jędrzejczyk – Sołectwo Jedwabno
– Pani Grażyna Tomczak – Natura Mazur Hotel &Spa w Warchałach
– Pani Halina Ważna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Wamed” w Jedwabnie
– Pan Bogdan Roceń – Zakład Naprawy Sprzętu AGD w Jedwabnie
– Pani Agnieszka Władzińska – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej SOFTWARE w Olsztynie.
Nagrodę „SUPERKORMORAN 2017” otrzymała Pani Grażyna Tomczak i jej Hotel Natura Mazur, który w opinii Pani Sylwii Jaskulskiej, odgrywa duże znaczenie gospodarcze i promocyjne dla Gminy Jedwabno.
Kategoria Wspierający Działania Kulturalne określa osoby bądź instytucje , które podejmują lub pomagają przy organizacji imprez na rzecz upowszechniania kultury w Gminie Jedwabno oraz promują jej pozytywny wizerunek poza granicami. Nominacje w tej kategorii otrzymali:
– Pan Marcin Zapadka – Animator Sportu w Jedwabnie
– Pani Anna Śledzik – Koło Gospodyń Wiejskich „Odnowa” w Lipnikach
– Pani Teresa Kowalczyk – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci
– Pan Mariusz Dobrzyński – Zespół Szkół w Jedwabnie
– Pani Krystyna Kabała – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie.
Nagrodę „SUPERKORMORANA 2017” otrzymała Pani Teresa Kowalczyk i Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci za inicjowanie i organizowanie przedstawień teatralnych oraz innych działań na rzecz Sołectwa Szuć i Gminy Jedwabno.
Kategoria Sołectwo określa samorząd sołecki ,wyróżniający się jakością i ilością organizowanych imprez,realizacją projektów współfinansowanych przez Gminę Jedwabno lub Urząd Marszałkowski oraz ulepszający zaplecze kulturalno-rekreacyjne dla swoich mieszkańców. Kapituła w tej kategorii nominowała następujące Sołectwa:
– Sołectwo Dłużek – Pan Sołtys Piotr Bera
– Sołectwo Lipniki – Pani Sołtys Halina Jaśniewicz
– Sołectwo Nowy Dwór – Pani Sołtys Danuta Trzcińska
– Sołectwo Rekownica – Pan Sołtys Stanisław Kaczmarczyk
– Sołectwo Burdąg – Pani Magda Gąsiorowska.
Nagrodę „SUPERKORMORANA 2017” zdobyło Sołectwo Nowy Dwór za organizowanie od wielu lat oryginalnych letnich festynów sołeckich,całorocznej działalności świetlicy wiejskiej bogatej w zajęcia stałe i imprezy okolicznościowe.
W tym roku Kapituła „Kormoranów 2017” wprowadziła nową kategorię: Wolontariusz powiększając grono nagrodzonych o osobę, która znaczną część swojego wolnego czasu poświęca na opiekę nad zwierzętami, bierze czynny udział w kreowaniu pracy Przytuliska w Jedwabnie oraz przy realizacji działań wynikających z Kalendarza Imprez Gminy Jedwabno. Nominacje do nagrody w kategorii WOLONTARIUSZ otrzymały Panie:
– Pani Klaudia Dąbkowska
– Pani Sylwia Głażewska
– Pani Agata Kacprzycka
– Pani Ewa Rusinowska
– Pani Agata Teske.
Nagrodę „SUPERKORMORANA 2017” otrzymała Pani Ewa Rusinowska, która współorganizuje Grupę Wolontariuszy działających na rzecz ochrony zwierząt, jak również uczestniczy przy realizacji wielu lokalnych wydarzeń charytatywnych, kulturalnych i rekreacyjnych.
Kapituła „Kormoranów 2017” w tym roku postanowiła ufundować dwie nagrody specjalne „KORMORAN 2017”, które otrzymali Pan Zenon Jagiełło i Pan Piotr Bera za pomysł, przygotowanie i realizację dwóch Gali Boksu Amatorskiego oraz zaszczepienie w społeczności naszej gminy woli uprawiania sportów walki. Wszystkie nagrody wręczył, w towarzystwie Pani Sylwii Jaskulskiej, Pan Sławomir Ambroziak – Wójt Gminy Jedwabno.
Po konkursowych emocjach Pan Jerzy Pałasz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie zaprosił na niezwykły koncert pieśniarza Jarosława Chojnackiego ze Szczytna, który na długo pozostanie w pamięci słuchaczy wypełniających salę widowiskową domu kultury. Po koncercie uczestnicy Gali zaproszeni zostali również do obejrzenia przygotowanej wystawy p.t. „Z Pasymskiego Skarbca” i wysłuchania prelekcji Księdza Witolda Twardzika o rewitalizowanych starodrukach przez Parafię Ewangelicką w Pasymiu.
Nad całością Gali „Kormorany 2017” panowała i pięknie poprowadziła Pani Katarzyna Ciak, sprawiając aby wydłużający się czas upłynął w atmosferze dobrej zabawy i miłych wrażeń.
Tekst i zdjęcia: GOK w Jedwabnie