UWAGA! KONSULTACJE – AKTUALIZACJA LSR 2014-2020
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, w trybie określonym w  załączniku nr 1 do LSR pkt 2.4. w związku z koniecznością dostosowania LSR do wymogów instytucji wdrażającej lub zarządzającej,  LGD przystąpiło do aktualizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej załączników. Informujemy, że z zakresem proponowanych zmian można zapoznać się na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://lgdbmk.pl/index.php/konsultacje-aktualizacja-lsr-2014-2020-2/
Wszelkie uzasadnione uwagi do proponowanych  zmian za pomocą udostępnionego formularza pod wyżej zamieszczonym adresem strony internetowej mogą wnosić mieszkańcy obszaru działania oraz instytucje i organizacje działające na jego terenie, do dnia   15.02.2018 r. do godziny 13:00 wysyłając wiadomość na e-mail: [email protected]. W tytule prosimy wpisać: Konsultacje.