Obowiązkiem właściciela jest wystawienie kosza i worków

z odpadami przed posesję od godz. 6:00 w dniu odbioru.

W innym przypadku odpady nie zostaną odebrane.

Informujmy, że  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych dla stałych mieszkańców NIE ULEGAJĄ ZMIANIE i pozostają na takim samym poziomie jak w latach 2016-2017, czyli odpady zbierane w sposób selektywny:
  1. 25 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba
  2. 32 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje od 2 do 3 osób
  3. 39 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 4 i więcej osób.
Oraz gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
  1. 50 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba
  2. 64 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 2 do 3 osób
  3. 78 zł jeśli nieruchomość zamieszkuje 4 i więcej osób.
Płatności z tego tytułu należy dokonywać na konto bankowe o nr 83 8838 1015 2004 0105 8519 0020.
Sprawy związane z odbiorem odpadów, harmonogramem oraz reklamacjami proszę zgłaszać pod numerami telefonów:
  • Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Jedwabno ul. 1 Maja 63 II piętro, 12-122 Jedwabno, tel. 531 779 221, e-mail: [email protected]
  • Urząd Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, tel. 89 621 30 45 wew. 20, e-mail: [email protected]