Informujemy niniejszym, iż Wojewoda Warmińsko – Mazurski swoją decyzją z dnia 29.12.2017 roku wstrzymał dotację finansową z budżetu państwa na realizację przez Stowarzyszenie ECWS Helper zadania w postaci prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie w 2018 roku i ograniczył liczbę miejsc w ŚDS w Jedwabnie z 47 do 0.
W związku z powyższym w dniu 03.01.2018 roku została rozwiązana umowa ze Stowarzyszeniem ECWS Helper na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie w roku 2018 i od tego dnia placówka ta nie funkcjonuje. Pensjonariusze ŚDS w Jedwabnie otrzymali stosowne decyzje administracyjne wygaszające im możliwość korzystania ze ŚDS w Jedwabnie.
Zgodnie z przepisami prawa zadanie prowadzenia ŚDS jest finansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda, dlatego Gmina Jedwabno nie ma podstaw prawnych do finansowania działalności ŚDS we własnym zakresie.
Jednocześnie informujemy, iż Gmina Jedwabno podejmuje aktualnie wszelkie niezbędne starania mające na celu przywrócenie podopiecznym ŚDS w Jedwabnie możliwości korzystania z tego typu ośrodka i jego finansowania przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.
 Wójt Gminy Jedwabno
Sławomir Ambroziak