Zarządzenie Wójta Gminy Jedwabno w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na powierzeniu realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 47 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wynik-konkursu