Uprzejmie informujemy, że w 2018 r. wywozem odpadów komunalnych od stałych mieszkańców gminy Jedwabno zajmował się będzie, podobnie jak w roku 2017, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnie.
Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i w systemie selektywnym w najbliższych miesiącach. Pierwszy odbiór odpadów zmieszanych z pojemników odbędzie się już w dniach 2-5 stycznia 2018 r.

WAŻNE INFORMACJE
  • Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed posesją lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi a bramka otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję.
  • Zabrania się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Wystudzony popiół można wrzucać do własnych worków, które będą odbierane razem z odpadami selektywnymi. Odpady zmieszane, w których będzie znajdował się popiół nie będą odbierane, do momentu ich poprawnej segregacji tzn. oddzielenia popiołu, w kolejnym terminie wyznaczonego odbioru.
  • Z przyczyn technicznych odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregacji) może przesunąć się o 1 – 2 dni.
  • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić nieodebrane odpady komunalne pod numer telefonu ZGK Sp. z o.o. – 531 779 221 lub do Urzędu Gminy w Jedwabnie – 89/621 30 45 wew 20.
  • Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie nr budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane.
  • Przewidujemy możliwość przyjęcia odpadów wielkogabarytowych (na podstawie złożonej deklaracji) poza ustalonymi terminami. Właściciel zobowiązany jest wtedy do samodzielnego dowozu odpadów do PSZOK.
  • Prosimy o odkręcanie i zgniatanie opakowań plastikowych i butelek typu pet.
  • Prosimy o prawidłową segregację odpadów (w przeciwnym razie odpady nie zostaną zabrane do czasu prawidłowej segregacji).
  • Worki do segregacji dostępne są w ZGK Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 63, II piętro oraz w Urzędzie Gminy w Jedwabnie pok. nr 10.