W dniu dzisiejszym zakończyła się realizacja kolejnej ważnej inwestycji na terenie Gminy Jedwabno – „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, nr 6/134, nr 6/114, nr 6/115 oraz 6/116 w miejscowości Lipniki, gm. Jedwabno”.
W rezultacie powstało 500 metrów nowej drogi o nawierzchni bitumicznej, na drogach stanowiących niegdyś własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Lipnikach. Zadanie wykonała firma Remonty Placów, Dróg i Ulic Lech Piotr Antosiak ze Szczytna.
Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł 640.000,00 zł. Na wykonanie zadania Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).
Nadal trwają rozmowy pomiędzy Gminą Jedwabno a Lasami Państwowymi, których celem jest przejęcie pozostałego odcinka drogi biegnącego od drogi krajowej nr 58 Jedwabno – Olsztynek do miejscowości Lipniki, stanowiącego własność Lasów Państwowych.