W dniu dzisiejszym Gmina Jedwabno zakończyła realizację inwestycji pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 5/9, 5/20 w miejscowości Dzierzki”.
W rezultacie wykonano drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na ww. działkach. Łącznie powstało 878 m2 nowej nawierzchni, z jezdnią o szerokości 4 m.
Zadanie wykonała firma „OLENDER” Tomasz Olender ze Szczytna, która po raz kolejny bardzo prężnie przeprowadziła realizację inwestycji na terenie naszej gminy. Przypomnijmy, że firma ta w miesiącu listopadzie br. wykonała również chodnik na ul. Leśnej w Jedwabnie.
Koszt realizacji inwestycji w Dzierzkach wyniósł 168.982,65 zł. Na wykonanie zadania Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie w wysokości 100% kosztów z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencji Nieruchomości Rolnych).
Zrealizowana inwestycja niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Dzierzki, poprzez polepszenie warunków dojazdów do posesji.