Miło jest nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. z Ostrołęki zakończyło prace remontowe ulicy 1 Maja w Jedwabnie.
Bardzo zniszczony odcinek drogi, prowadzący od głównego skrzyżowania przy banku do Oczyszczalni Ścieków, zyskał całkowicie nową nawierzchnię. Zmodernizowany odcinek drogi ma długość 285,5 m.
Koszt całości prac wyniósł 273 606,12 zł, z czego 90 000,00 zł Gmina Jedwabno pozyskała z Funduszu Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.