W związku ze zniszczeniem w nocy 24/25 listopada 2017 r. o godzinie 1:00 tablicy informacyjnej znajdującej się w Parku w Jedwabnie, poprzez pomalowanie zielonym markerem znaków, napisów i grafik, informujemy że całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Wobec tego sprawcy zniszczenia gminnego mienia są nam doskonale znani.

Droga młodzieży, prosimy o doprowadzenie tablicy do stanu pierwotnego – do dnia 17 grudnia 2017 r. W innym przypadku, sprawa zostanie zgłoszona na Policję, a sprawcy odpowiednio ukarani.

To nie pierwszy raz, kiedy lokalna młodzież niszczy mienie gminne. W lipcu br. dokonano dwukrotnego zniszczenia rzeźby w Jedwabnie przedstawiającej parę ludową. Sprawca pierwszego zniszczenia został skazany na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 32 godzin miesięcznie oraz zapłatę 1000,00 zł na rzecz Gminy Jedwabno. Sprawa przeciwko sprawcom drugiego zniszczenia rzeźby jest aktualnie w toku.