Miło nam poinformowany, że firma STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa, realizująca zadanie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 508 na odcinku Rekownica – Wesołowo, kończy swoje prace. 17 listopada 2017 r. na odcinku Rekownica – Wesołowo od km 12+300 do km 13+778 wykonywana będzie nawierzchnia asfaltowa, w związku z tym droga będzie nieprzejezdna.