Zgodnie z umową dotacji nr 00451/17/17032/OZ-LZ/D z dnia 11.10.2017 r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” w terminie do dnia 31.10.2017 r. wykonano zadanie. Łącznie usunięto 19,1 t azbestu z terenu Gminy Jedwabno na kwotę całkowitą 10.796,97 zł.

Usługę wykonała firma Z.G.K GRONEKO Spółka z o.o. Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.

Wykonawca wykonał następujący zakres rzeczowy:

1. Zdemontował, spakował, przewiózł i unieszkodliwił poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych pokrycia dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo- cementowych dla budownictwa z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedwabno w ilości 6,910 t.

2. Spakował, przetransportował i unieszkodliwił poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych zdjęte już pokrycia dachowe wykonane z płyt falistych azbestowo- cementowych dla budownictwa na terenie Gminy Jedwabno w ilości 12,190 t.