Mimo, że jesień za oknami w pełni to nie zwalniamy tempa. Inwestycje w gminie Jedwabno nadal są realizowane!

Dobrą informacją będzie dla Państwa rozpoczęcie budowy chodnika przy ulicy Leśnej w Jedwabnie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak potrzebna była ta inwestycja. Dotarcie na osiedle zlokalizowane na obrzeżach miejscowości przy ulicy Leśnej w Jedwabnie było niebezpieczne zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców. Brak chodnika przez wiele lat utrudniał mieszkańcom bezpieczne dotarcie do głównej drogi.

Przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie chodnika zakończyła się sukcesem. Propozycję współpracy złożono dziesięciu firmom. W odpowiedzi na zapytanie swoją ofertę cenową zaproponowały ostatecznie cztery firmy. Gmina Jedwabno wybrała jako najkorzystniejszą najtańszą ofertę wykonawcy – firmy OLENDER Tomasz Olender ze Szczytna, na kwotę 99.838,56 zł brutto. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 138.910,44 zł. Inwestycja realizowana jest ze środków budżetu Gminy Jedwabno.

Jak Państwo mogą zobaczyć na poniższych fotografiach, firma OLENDER prężnie zabrała się do działania. Prace rozpoczęto w dniu 2 listopada 2017 r. Termin realizacji zamówienia ustalono na 8 grudnia 2017 r. Mamy nadzieję, że nic nie pokrzyżuje planów i prace będą realizowane nadal w takim tempie jak obecnie.