Informujemy, iż trwa nabór wniosków dla obszaru wsparcia jakim jest:

Wzmocnienia kapitału społecznego: wsparcie działalności świetlic,
klubów, inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych

ogłoszony w ramach realizacji PROW na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

  • organizacje pozarządowe (wsparcie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych!),
  • grupy nieformalne – po użyczeniu osobowości prawnej od organizacji pozarządowej,
  • instytucje kultury.

Przykłady projektów: prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia oraz niezbędne, drobne remonty pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania.

Termin składania wniosków: do 8 listopada 2017 r. (kolejny nabór wniosków dopiero w roku 2020!)

Maksymalna kwota zadania: 20 000,00 zł w formie refundacji; minimalna 5 000,00 zł.

Informacje: http://lgdbmk.pl/index.php/ogloszenie-o-naborze-nr-242017/