INFORMACJA

Państwowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie stwierdził wygaśnięcie decyzji wydanej w sprawie nakazu natychmiastowego doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu Czarny Piec do norm sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, woda w wodociągu Czarny Piec jest o właściwych parametrach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nadaje się do spożycia.