W najnowszym rankingu inwestycyjnym pt. „Wydatki inwestycyjne samorządów” w kategorii gmin wiejskich Jedwabno zajęło drugie miejsce w województwie oraz pierwsze miejsce wśród gmin z terenu powiatu szczycieńskiego.

O kolejności w rankingu decydowało, kto najwięcej zainwestował w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W zestawieniu, opracowanym przez dwutygodnik „Wspólnota”, brano pod uwagę uśrednione dane z ostatnich trzech lat (2014-2016).

W województwie warmińsko-mazurskim prowadzi gmina Kurzętnik, ale tuż za nią jest gmina Jedwabno. W stosunku do poprzedniego rankingu (za lata 2013-2015) awansowaliśmy wśród wszystkich gmin w Polsce z miejsca 81 na 68.

Dobre wiadomości podsumowuje Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak: „Wszystko, co robimy, dzieje się w trosce o komfort życia mieszkańców. Nasze promocyjne hasło brzmi: „Gmina Jedwabno – miejsce, w którym chcesz żyć i do którego pragniesz wracać”. Jesteśmy gminą niezwykle atrakcyjną, w której ludzie chcą mieszkać i spędzać swój czas wolny. Cały czas ciężko pracujemy nad tym, aby mieszkańcom i turystom żyło się w gminie Jedwabno wygodnie, bezpiecznie i spokojnie. Gmina Jedwabno, pomimo ograniczonego dostępu do środków unijnych w ostatnich latach, pozyskała dofinansowanie na zadania w wysokości 50%. Cały czas zdobywamy fundusze unijne na realizację kolejnych gminnych inwestycji, co potwierdza, że inwestycje są dobrze przemyślane i przygotowane, a ich realizacja przyniesie w niedługim czasie wymierne korzyści mieszkańcom.”

Zapraszamy do zapoznania się z całością rankingu pod adresem: http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/liderzy-inwestycji-samorzadowych/