Po raz kolejny Gmina Jedwabno przekazuje dobre wieści z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

Zakończyła się pilotażowa edycja konkursu „Małe granty sołeckie”. Po jednym sołectwie z każdej gminy mogło, za jej pośrednictwem, złożyć wniosek na dofinansowanie małej inwestycji, która przyczyni się do integracji mieszkańców i zaspokojenia ich potrzeb.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło prawie sto wniosków. Ostatecznie na wniosek Zarządu Województwa Radni Sejmiku zdecydowali o dofinansowaniu łączną kwotą 150 000 zł dziewiętnastu projektów. W tej liczbie znalazł się również wniosek złożony przez Gminę Jedwabno „Budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot”, na kwotę 8 tys. zł.

Przedsięwzięcie przewiduje budowę drewnianego tarasu przy świetlicy wiejskiej. Wybudowanie tarasu umożliwi mieszkańcom organizowanie różnego rodzaju spotkań, zebrań, imprez integracyjnych, szkoleń bez konieczności otwierania świetlicy wiejskiej. Wybudowany taras pozwoli również przeprowadzać cykliczne zajęcia i warsztaty w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. Jednakże nie będzie to taki zwykły taras! Społeczność Kota podjęła wspólną decyzję aby na wybudowanym tarasie odbywały się w czasie wiosenno – letnim zajęcia dla dzieci oraz dla dorosłych mieszkańców, zajęcia zielarskie, ceramiczne, plastyczne. Ponieważ miejscowość nosi urokliwą nazwę Kot – wizerunek kota wykorzystany zostanie jako wizytówka wsi. W projekt tarasu wkomponowane będą wizerunki kotów wykonane z ceramiki, drewna i innych tworzyw. Każdy turysta przybywający do Kota z pewnością zapamięta „koci taras promocyjny”.

Uroczyste podpisanie umów planowane jest na 3 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.