W uroczystości, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie 20 października 2017 r., udział wzięły małżeństwa, które wspólnie przeżyły 50 i 60 lat.

Jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili:

  • Państwo Leokadia i Czesław Dąbkowscy  z Lipnik (którzy nie mogli pojawić się na uroczystości),
  • Państwo Krystyna i Tadeusz Gnoza z Szuci,
  • Państwo Jadwiga i Tadeusz Zęgota z Burdąga.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:

  • Państwo Krystyna i Edmund Kowalczyk z Jedwabna,
  • Państwo Czesława i Paul Pokrzywniccy z Małszewa.

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak, Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Elżbieta Brzóska, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno Sylwester Janowski, Z-ca Kierownika USC Elżbieta Katarzyna Koperska oraz rodziny i przyjaciele par.

Wójt Gminy Jedwabno udekorował dostojnych jubilatów za 50-lecie małżeństwa Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP. Natomiast Z-ca Kierownika USC, podkreśliła że wszystkie pary są wspaniałym wzorem mądrego życia i doskonałym przykładem do naśladowania dla młodych pokoleń. Słowa uznania pod adresem jubilatów skierowała również Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno, dziękując za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi razem.

Były kwiaty, gratulacje, życzenia zdrowia, radości i pełni sił na dalsze wspólne lata. Przy słodkim poczęstunku wspólnie odśpiewano „Sto lat”. Miłym akcentem była część artystyczna, przygotowana specjalnie na tę uroczystość przez Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie.