Po przeprowadzeniu kontroli jakości wody 9 października 2017 r.
z wodociągu publicznego Czarny Piec, zaopatrującego miejscowość
Czarny Piec, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Szczytnie stwierdza brak przydatności wody do spożycia.
Ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami grupy coli ZAKAZUJE spożywania wody przez ludzi.

 

Załącznik: