Już za tydzień, w piątek 6 października 2017 r., w Bibliotece w Jedwabnie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Zapraszamy Państwa na spotkanie z dwoma historykami, którzy swoją pasję przelewają na papier, dając czytelnikom ogromne pokłady wiedzy historycznej.

A wszystko to dzięki współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie z Mazurskim Stowarzyszeniem Regionalnym z Szuci. Stowarzyszenie to działa od kilku lat na terenie naszego regionu, zrzeszając historyków, fotografów, pisarzy i rzeźbiarzy. Na swoje działania Stowarzyszenie pozyskuje liczne dotacje, w tym dotacje z Powiatu Szczycieńskiego. Przedstawicielami Stowarzyszenia podczas piątkowego spotkania będą:

 

Pan Witold Olbryś – znany licznemu gronu mieszkańców gminy Jedwabno z udziału w wydarzeniach gminnych, podczas których prezentował swoją kolekcję pamiątek związanych z historią powiatu szczycieńskiego i obszaru byłych Prus Wschodnich. Jest autorem przewodnika pt. „Turystyczny szlak I wojny światowej w powiecie szczycieńskim”, wydanego w tym roku przy współpracy z powiatem szczycieńskim. Prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Regionalnego.

Pan Jerzy Woźniak, który podczas spotkania promował będzie swoją najnowsza książkę pt. „Cyrograf”.

 

Spotkanie odbędzie się w Bibliotece w Jedwabnie,

6 października 2017 r. o godz. 18:30.

Zapraszamy!