Szanowni Państwo, informujemy że po długo trwającej wymianie korespondencji pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Wójtem Gminy Jedwabno, Wojewoda ostatecznie przesunął nakaz zakończenia umowy na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie z dnia 1 października 2017 r. na dzień 31 grudnia 2017 r. W związku z powyższym ŚDS w Jedwabnie do 31 grudnia 2017 r. funkcjonować będzie na dotychczasowych zasadach.

Tym samym informujemy pensjonariuszy ŚDS w Jedwabnie, że mogą być Państwo spokojni o działalność jednostki i w dalszym ciągu brać czynny udział w jej funkcjonowaniu.