Mamy kolejne dobre wiadomości w zakresie inwestycji drogowych na terenie gminy Jedwabno. Jeszcze w tym roku przebudowana zostanie droga powiatowa w Burdągu na odcinku od skrzyżowania Pasym – Jedwabno do wylotu na Nowy Dwór. Gmina Jedwabno wyłoży na ten cel 160000,00 zł. Toczą się też rozmowy samorządów gminnego i powiatowego w sprawie remontu całej drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Nowy Dwór – Burdąg – Małszewo. W tej sprawie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Jedwabno Sławomira Ambroziaka, Wicestarosty Powiatu Szczycieńskiego Marcina Nowocińskiego i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie Bogdana Nowaka w poniedziałek 25 września 2017 r. Spotkanie odbyło się w terenie – na drodze powiatowej na odcinku Nowy Dwór – Małszewo.

Remont dróg powiatowych relacji Dzierzki – Nowy Dwór – Burdąg – Małszewo przeprowadzany jest etapami. Aktualnie kończą się prace nad remontem drogi powiatowej nr 1464N relacji Dzierzki – Nowy Dwór, w ramach projektu Gminy Jedwabno współfinansowanego z Unii Europejskiej. Natomiast prace rozpoczęte w roku ubiegłym, polegające na wykonaniu chodnika w miejscowości Burdąg, zakończono przy moście w centrum miejscowości. Już lada moment Wykonawca ponownie wejdzie z pracami na ten odcinek drogi. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia i chodnik od skrzyżowania do końca miejscowości, w kierunku Nowego Dworu. Droga ta zostanie również poszerzona.

Po analizie możliwości związanych z przebudową całego odcinka drogi nr 1474N relacji Nowy Dwór – Burdąg – Małszewo, samorządowcy znaleźli rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony. Problemem dla dalszej realizacji inwestycji na tej drodze były drzewa rosnące na jej poboczu, których wyciąć nie można z uwagi na brak takiej zgody instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Analiza możliwości przebudowy drogi dotyczyła takiej realizacji inwestycji, aby odbyła się ona bez wycinki drzew. Wspólnie ustalono, że na całości drogi prowadzącej od Nowego Dworu do Burdąga położona zostanie nowa nawierzchnia, a poszerzenie jezdni odbędzie się poprzez dolewki bitumiczne na poboczach, bez wycinania lip rosnących przy drodze. Ta część prac zrealizowana zostanie w ramach współpracy Gminy Jedwabno i Powiatu Szczycieńskiego w 2018 r. i latach następnych.

Remont dróg powiatowych relacji Dzierzki – Nowy Dwór – Burdąg – Małszewo realizowany jest w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników tych dróg oraz kierowców, w szczególności ze względu na dużą liczbę samochodów poruszających się tymi drogami.