Podczas obrad XXX sesji Rady Gminy Jedwabno, 14 września 2017 r., przedstawiciele naszego samorządu: radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy pożegnali odchodzącą na emeryturę Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie – Panią Danutę Orzołek.

Pani Danuta Orzołek była pracownikiem Biblioteki przez ponad 40 lat. Stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie objęła w 1982 r. Pełniła tę funkcję nieprzerwanie przez 35 lat.

Za wieloletnią współpracę – oficjalne podziękowania, bukiet kwiatów i prezent na ręce Pani Danuty złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Brzóska wraz z Radnymi. Wszyscy życzyli Pani Danucie dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Pani Danuta natomiast zapewniła, że dopóki jej zdrowie pozwoli będzie dalej współpracować z Gminą Jedwabno i nie odmówi pomocy przedstawicielom naszego samorządu.