Informacje o Rajdzie, zapisy oraz relacje z lat ubiegłych tutaj: http://abentojra.pl/