Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2017” podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. Wydarzenie odbędzie się 17 września 2017 roku w olsztyneckim skansenie.

Ideą przedsięwzięcia jest utrzymanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej, promocję rynku produktów regionalnych oraz inicjatyw lokalnych, pogłębianie więzi z regionem oraz integrację środowisk twórczych w województwie warmińsko-mazurskim.

Ocenie poddane zostaną stoiska wystawowe przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku, pod kątem kompozycji przestrzennej stoiska, kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji stoiska, atrakcyjności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych na stoisku KGW. Prezentacja stoisk wystawowych odbywać się będzie od godz. 10.00 do 16.00. W trakcie prezentacji Komisja Konkursowa dokona stosownej oceny stoisk KGW.

Prawo do udziału przysługuje Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na ograniczenia organizacyjne (6 stanowisk wystawowych) w konkursie może wziąć udział maksymalnie sześć Kół Gospodyń Wiejskich. Skład osobowy jednego Koła Gospodyń Wiejskich zgłoszonego do Konkursu nie może przekroczyć 5 osób.

Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe: I miejsce: 750,00 zł brutto, II miejsce: 650,00 zł brutto, III miejsce: 550,00 zł brutto, wyróżnienia: 300,00 zł brutto.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 r. drogą mailową: [email protected] (decyduje data doręczenia) oraz w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2017”.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie: http://warminsko-mazurskie.ksow.pl/news/entry/12551-konkurs-na-najladniejsze-stoisko-dozynkowe-ko.html