W miesiącach lipiec i sierpień br. Gmina Jedwabno realizowała akcję „Wakacje z Gminą Jedwabno”. Przedsięwzięcie polegało na organizacji zajęć w świetlicach wiejskich oraz na placach wiejskich na terenie gminy. Dziewięciu animatorów z zakresu tańca, plastyki, historii, ekologii, turystyki, sportu, bezpieczeństwa, fotografii i literatury, w każdą środę w godz. 10:00-12:00, prowadziło zajęcia dla dzieci. Do projektu przystąpiły następujące sołectwa: Nowy Dwór, Witowo, Szuć, Piduń, Kot, Jedwabno, Burdąg i Małszewo.

Zajęcia były tematycznie bardzo zróżnicowane, a każde dziecko mogło z nich wyciągnąć coś dla siebie. Ogromne emocje wzbudziły zajęcia „Bezpiecznie z OSP”, gdzie prowadzącymi byli strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy na miejsce przyjeżdżali wozem strażackim. Innowacyjne były zajęcia prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Jedwabnie: „Ekologicznie z Gminą Jedwabno” czyli zajęcia uczące najmłodszych mieszkańców naszej gminy prawidłowej segregacji śmieci, zajęcia „Nasz gmina – moja miejscowość” ukazujące młodym ludziom specyfikę naszej turystycznej gminy oraz zajęcia fotograficzne. Aktywnie uczestnicy bawili się na zajęciach tanecznych, prowadzonych przez instruktor tańca z GOK w Jedwabnie oraz na zajęciach sportowych, prowadzonych przez animatora sportu. Atrakcyjnie wolny czas pozwoliły dzieciom spędzić zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktor plastyki z GOK w Jedwabnie, zajęcia o historii lokalnej, prowadzone przez Wójta Gminy Jedwabno oraz „Spotkania z książką”, realizowane przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie.

Podsumowując dwa miesiące pracy animatorów w terenie możemy powiedzieć, że największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia prowadzone w Kocie, Szuci, Witowie, Piduniu i Jedwabnie. W zajęciach często wspólnie z dziećmi, uczestniczyli rodzice i dziadkowie. W czasie dwóch miesięcy realizacji akcji odbyło się ponad 50 dwugodzinnych zajęć. W akcji „Wakacje z Gminą Jedwabno” udział wzięło ponad 400 mieszkańców naszej gminy.