Miło nam poinformować mieszkańców, że Gmina Jedwabno podpisała umowę na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na remoncie i modernizacji ulicy 1 Maja, prowadzącej do Oczyszczalni Ścieków i Przytuliska w Jedwabnie.

Wykonawcą przedsięwzięcia będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. z Ostrołęki. Kwota realizacji inwestycji to 273 606,12 zł, a współfinansowanie zapewnia Fundusz Gruntów Rolnych, będący w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Termin wykonania zadania to 30 sierpnia 2017 r.