Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja istniejących budynków gospodarczych na działce nr 6/134 obręb geodezyjny Jedwabno – wieś Lipniki na lokale socjalne” powoli dobiega końca. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na dzień 15 września 2017 r.

Przypomnijmy, że w ramach realizacji zadania, powstaje nowych 8 lokali socjalnych wyposażonych w kuchnię z aneksem oraz łazienką, każdy o powierzchni około 32 m2.