22 lipca 2017 r. miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw w Rekownicy. W ceremonii uczestniczyli: Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Elżbieta Brzóska oraz Sekretarz Gminy Jolanta Drężek.

Na uroczystości gościliśmy również przedstawicieli wsi Wojciechy w gminie Bartoszyce, w ramach realizacji wspólnego zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich pt. „Wspólnie działamy- więcej wygramy”, dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Goście zaprezentowali swoje umiejętności artystyczno-wokalne, czym uświetnili lokalny festyn.

Sołtys Rekownicy Stanisław Kaczmarczyk wraz z Liderem i Członkami Grupy Odnowy Wsi Rekownica oraz Prezesem „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi Rekownica”, pragną serdecznie podziękować mieszkańcom i turystom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, Panu Wójtowi Sławomirowi Ambroziakowi za wsparcie i pomoc w przeprowadzeniu zadania oraz za bardzo interesują opowieść o historii tych ziemi, Pani Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno Elżbiecie Brzóska, oraz całemu zespołowi z Wojciech za wspólnie przeprowadzone przedsięwzięcie, warsztaty, wymianę doświadczeń i przepiękny występ.

Plac zabaw w Rekownicy utworzony został w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Rekownica” – plac zabaw dla dzieci, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2017 rok”.