W sobotę, 15 lipca 2017 r., mieszkańcy Rekownicy mieli okazję podziwiać inscenizację Bitwy Pod Grunwaldem wystawioną w 607 rocznicę bitwy.

Wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica w ramach projektu pt. „Historia Rekownicy częścią historii Warmii i Mazur”, dofinansowanego przez Gminę Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.