Poniżej przedstawiamy Państwu początek prac malarzy w ramach X Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Czarny Piec 2017”. Obrazy te powstały 13 lipca, w jednym z pierwszych dni pobytu grupy artystów na terenie gminy Jedwabno. Prace nie są jeszcze ukończone, artyści pracować będą nad nimi do 20 lipca 2017 r. – kiedy to w Czarnym Piecu odbędzie się wystawa poplenerowa.