Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” zachęca do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi poszczególnych przedsięwzięć oraz bieżącą działalnością organizacji w Biuletynie informacyjnym: http://lgdbmk.pl/wp-content/uploads/2017/04/biuletyn-kwiecien.pdf