Gmina Jedwabno aktywnie przygotowuje się do planowanej rozbudowy sieci gazowej na swoim terenie. Aktualnie jesteśmy na etapie projektowania gazyfikacji miejscowości JEDWABNO. Gazyfikacji gminy dokonywać będzie Polska Spółka Gazownictwa.

Wszystkich chętnych z miejscowości Jedwabno zapraszamy do kontaktu w celach informacyjnych:

Polska Spółka Gazownictwa
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie
Ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
E-mail: [email protected]

Pan Michał Jurkowski
Tel. 89 538 31 62, 609 060 493

Jednocześnie informujemy, że pomocą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku służy firma:

Projektowanie instalacji sanitarnych – Przytuła Roman, Olsztyn
Tel. 600 315 227