2 lipca 2017 r. Stowarzyszenie KGW w Szuci zorganizowało „VI Rajd Rowerowy Szuć 2017”. Celem wyprawy była dawna miejscowość Małga, szlakiem chronionych dóbr kultury, a działanie realizowano w ramach projektu pn. „Podtrzymywanie dobrych tradycji II”.

Do bezpośredniego udziału w rajdzie zgłosiło się ponad 40 osób, w tym dzieci i młodzieży. W przygotowaniach oraz pomocy przy rajdzie brali udział wolontariusze oraz strażacy z OSP Szuć, którzy zorganizowali przeprawę łodzią przez rzekę Omulew. Wszyscy uczestnicy cało i zdrowo dotarli do świetlicy „Pod Lipą” w Szuci, gdzie czekał przygotowany poczęstunek regeneracyjny.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczny udział w rajdzie, pomimo niekorzystnych warunków pogodowych. Jednak dzięki Bożej Opatrzności oraz osobistym uczestnictwem i wstawiennictwem Ks. Proboszcza Romana, pogoda rajdowa była bardzo dobra. Podziękowania należą się także wolontariuszom i OSP Szuć za pomoc w organizacji rajdu.

Serdecznie zapraszamy już za rok na „VII Rajd Rowerowy” – tradycyjnie do Szuci!